top of page
IMG_1939.JPG

over lezingen

VEEL DOEN ZONDER MET VELEN TE ZIJN

Je hoeft geen grote organisatie te zijn om lokaal op vlak van duurzaamheid een verschil te maken. Groenloof is een kleine organisatie die bindt, linkt en inspireert voor meer lokale duurzaamheid. Als je als flexibele schakel in de lokale gemeenschap bestaande duurzame organisaties, initiatieven, bedrijven connecteert met burgers of andere organisaties, scholen, verenigingen, .. dan bereik je plots wel heel wat mensen.  Je hoeft zelfs geen organisatie te zijn. Elke burger kan deze netwerkende functie meer uitoefenen en zo het netwerk rond duurzaamheid versterken. Hoe, daar vertel ik graag meer over. 

BELANG VAN 'CONNECTIE' MET HET OOG OP EEN SOCIAAL-ECOLOGISCHE TRANSITIE

Wie zich verbonden voelt, draagt zorg voor. Hoe kunnen we mensen aanzetten tot het maken van duurzame keuzes? Door Corona hebben vele mensen onze natuurgebieden opgezocht. Er zijn veel meer leden bijgekomen. Deze ervaringen, de beleving van plaatsen, natuur zijn een sleutel tot gedragsverandering. Mensen geraken terug verbonden met de omgeving en voelen meer engagement voor de bescherming en uitbreiding ervan. In een aantal inspirerende voorbeelden laat ik zien hoe je mensen via beleving en ervaring echt kan raken en bereiken, veeleer dan met het aandragen van kennis of de zoveelste lezingen over klimaatopwarming met de gevolgen ervan aan de andere kant van de wereld of in de toekomst. Een oproep om de inzet te verhogen om mensen via verschillende kanalen in real life in verbinding te brengen met problemen en de vele lokale duurzame oplossingen.  

LEZING 3: GEMEENSCHAPSVORMING ROND LOKALE VOEDING

Samen met lokale partners organiseren we een maandelijkse biomarkt met eetcafé. Het is een event waarbij we lokale en biologische voeding op de kaart zetten, duurzame initiatieven in de belangstelling zetten, dagschotels aanbieden met groenten recht van het veld en zo aan gemeenschapsvorming doen. Mensen hebben nood aan nieuwe initatieven om elkaar tegen te komen. Niet na de zondagsmis.. maar misschien wel op de vrijdagavondmarkt? En zo koppelen we sociale aan de duurzame noden! Win-Win! Wat zijn de sleutels om een maandelijkse markt te organiseren en hiervoor een brede interesse, gemeenschap te vormen? 

bottom of page