top of page
Dia2.jpeg

over klimaatActiestand (kAst)

De kAst is een reizend, inspirerend en interactief informatieloket voor de uitwisseling van concrete info over lokale duurzame oplossingen en initiatieven. Bij de stand horen

-belevingsblokjes: foto's op blokjes van duurzame activiteiten: boomplantactie, korte keten diner, biomarkt ,repaircafé, zero waste workshop...

-folders met persoonlijke klimaatactieplannen: een fiche met actiepunten die mensen helpen om in kleine stapjes veranderingen door te voeren in hun dagelijks leven. 

Het is de bedoeling dat de kAst inhoudelijk verder wordt opgevuld met duurzame info uit de buurt: specifieke gemeentegebonden folders (lokale boeren, imkers, natuurpunt, autodelen , bluebikeinfo, bijenacties, subsidies, ...) maar ook output van opdrachten op scholen rond klimaat, workshops, .. 

Je kan ervoor kiezen de stand al dan niet te bemannen. Ofwel creëer je de mogelijkheid voor burgers om rustig rond te kijken naar de info ofwel breng je mensen aan de stand in contact met duurzaamheidsambtenaar of ervaringsdeskundigen (burgers uit de gemeente, ..). De stand stimuleert best een uitwisseling in 2 richtingen. De noden en kennis van bezoekers kunnen er ook gevisualiseerd of opgetekend worden.

Het ontwerp/concept is gemaakt door groenloof in een fijne samenwerking met ZAmpone architectuur. De stand kan op verschillende manieren opgebouwd worden .Ze bestaat uit max 3 eenheden. Elke eenheid heeft 3 houten boxen met metalen vlakken. Er zijn verschillende magnetische foto's ter beschikking om op de metalen vlakken te hangen. Aan de open kant/of boven op de boxen kunnen folders, info van duurzame initiatieven uit de buurt gelegd worden. Je kan er ook voor kiezen om de lokale appelboer in de belangstelling te zetten en appels leggen om mee te nemen of... De stand kan ook een doe-stand zijn voor kinderen die er naar de vleugel van een libel kunnen kijken door een microscoop.

bottom of page